Flight Schedule

Hawaii Flight Schedule

Honolulu, O’ahu [HNL] | Kahului, Maui [OGG] | Kamuela, Hawai’i [MUE] | Kapalua, Maui [JHM]
Kona, Hawaii [KOA] | Hana, Maui [HNM] | Ho’olehua, Moloka’i [MKK]

Terminology: EFF = Effective Starting Date | DIS = Discontinue Date | EX = Exception Date

From Honolulu, O’ahu [HNL] top
To
Depart
Arrive
Stops
Flight
Frequency
Validity
Kahului, Maui [OGG]9:50 AM10:45 AM0710DailyThru April 29th
Kahului, Maui [OGG]12:40 PM1:35 PM0304DailyThru April 30th
Kahului, Maui [OGG]5:05 PM6:00 PM0752Except SunThru April 30th
Kahului, Maui [OGG]5:45 PM6:40 PM0752Sun OnlyThru April 30th
Kahului, Maui [OGG]7:45 PM8:40 PM0308DailyThru April 30th
Kahului, Maui [OGG]9:50 AM10:45 AM0710DailyThru July 6th
Kahului, Maui [OGG]12:40 PM1:35 PM0304Sun OnlyThru July 6th
Kahului, Maui [OGG]1:20 PM2:15 PM0304Except SunThru July 6th
Kahului, Maui [OGG]5:20 PM6:15 PM0752Except SunThru July 6th
Kahului, Maui [OGG]5:45 PM6:40 PM0752Sun OnlyThru July 6th
Kamuela, Hawai'i [MUE]10:55 AM1:05 PM1304Daily
Kamuela, Hawai'i [MUE]4:30 PM7:05 PM2220Daily
Kapalua, Maui [JHM]6:20 AM7:40 AM1500Daily
Kapalua, Maui [JHM]7:50 AM8:40 AM0522Daily
Kapalua, Maui [JHM]9:10 AM10:00 AM0504Except Sun
Kapalua, Maui [JHM]10:00 AM10:45 AM0506Daily
Kapalua, Maui [JHM]10:40 AM11:30 AM0510Except Sat
Kapalua, Maui [JHM]11:10 AM12:00 NOON0508Daily
Kapalua, Maui [JHM]12:05 PM12:55 PM0512Daily
Kapalua, Maui [JHM]1:20 PM2:10 PM0514Daily
Kapalua, Maui [JHM]3:55 PM4:45 PM0518Daily
Kapalua, Maui [JHM]4:25 PM5:15 PM0520Daily
Kona, Hawai'i [KOA]12:05 PM1:55 PM1512Daily
Kona, Hawai'i [KOA]12:20 PM2:50 PM2212Daily
Kona, Hawai'i [KOA]1:55 PM4:30 PM2740Daily
Kona, Hawai'i [KOA]7:05 PM9:45 PM2224DailyJun 22 - Aug 26, 2018
Kona, Hawai'i [KOA]7:05 PM9:45 PM2224Except Tue/WedEff Aug 27, 2018
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]6:00 AM6:38 AM0200Except Sun
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]6:20 AM6:58 AM0500Daily
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]6:50 AM7:28 AM0229Daily
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]7:55 AM8:33 AM0302Daily
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]9:05 AM9:43 AM0206Daily
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]10:30 AM11:08 AM0210Daily
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]12:00 NOON12:38 PM0228Daily
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]12:20 PM12:58 PM0212Daily
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]1:35 PM2:13 PM0306Daily
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]1:55 PM2:33 PM0740Daily
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]3:30 PM4:08 PM0218Daily
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]4:30 PM5:08 PM0220Daily
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]5:30 PM6:08 PM0222Daily
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]6:10 PM6:48 PM0216Daily
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]7:05 PM7:45 PM0224Except Tue/WedTil Jun 21, 2018
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]7:05 PM7:45 PM0224DailyJun 22 - Aug 26, 2018
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]7:05 PM7:45 PM0224Except Tue/WedEff Aug 27, 2018
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]7:30 PM8:10 PM0230Sun/FriEff Jun 1
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]7:30 PM8:10 PM0230Su/Mo/Th/FrTil May 31
From Kahului, Maui [OGG] top
To
Depart
Arrive
Stops
Flight
Frequency
Validity
Hana, Maui [HMN]7:35 AM7:56 AM0204Daily
Hana, Maui [HMN]5:15 PM5:36 PM0722Daily
Honolulu, O'ahu [HNL]6:35 AM7:35 AM0301Daily
Honolulu, O'ahu [HNL]11:50 AM12:50 PM0305Daily
Honolulu, O'ahu [HNL]2:35 PM3:35 PM0719Except Sat/Sun
Honolulu, O'ahu [HNL]4:45 PM5:45 PM0741Except Sun
Honolulu, O'ahu [HNL]6:40 AM8:05 AM1225Daily
Honolulu, O'ahu [HNL]8:50 AM10:13 AM1203Daily
Honolulu, O'ahu [HNL]10:10 AM11:38 AM1205Daily
Honolulu, O'ahu [HNL]2:05 PM3:33 PM1211Daily
Honolulu, O'ahu [HNL]2:40 PM4:08 PM1403Daily
Honolulu, O'ahu [HNL]5:55 PM7:40 PM1743Except Fri/Sun
Honolulu, O'ahu [HNL]7:40 PM9:10 PM1747Fri/Sun
Kamuela, Hawai'i [MUE]12:15 PM1:00 PM0304Daily
Kamuela, Hawai'i [MUE]6:20 PM7:05 PM0220Daily
Kona, Hawai'i [KOA]8:00 AM8:45 AM0720Daily
Kona, Hawai'i [KOA]8:35 AM9:20 AM0724DailyJun 22 - Aug 26, 2018
Kona, Hawai'i [KOA]8:35 AM9:20 AM0724Mon/Thu/Fri/SatEff Aug 27, 2018
Kona, Hawai'i [KOA]9:15 AM10:00 AM0726Daily
Kona, Hawai'i [KOA]10:10 AM10:55 AM0728Daily
Kona, Hawai'i [KOA]11:30 AM12:15 PM0734Daily
Kona, Hawai'i [KOA]12:20 PM1:05 PM0718Daily
Kona, Hawai'i [KOA]12:45 PM1:30 PM0744DailyJun 22 - Aug 26, 2018
Kona, Hawai'i [KOA]12:45 PM1:30 PM0744Except Tue/WedEff Aug 27, 2018
Kona, Hawai'i [KOA]1:40 PM2:25 PM0736Daily
Kona, Hawai'i [KOA]2:05 PM2:50 PM0212Daily
Kona, Hawai'i [KOA]2:55 PM3:40 PM0730DailyJun 22 - Aug 26, 2018
Kona, Hawai'i [KOA]2:55 PM3:40 PM0730Except Tue/WedEff Aug 27, 2018
Kona, Hawai'i [KOA]3:45 PM4:30 PM0740Daily
Kona, Hawai'i [KOA]4:30 PM5:15 PM0716Sun
Kona, Hawai'i [KOA]5:25 PM6:10 PM0742Daily
Kona, Hawai'i [KOA]6:30 PM7:15 PM0226Daily
Kona, Hawai'i [KOA]7:45 PM8:30 PM0756Daily
Kona, Hawai'i [KOA]9:00 PM9:45 PM0224DailyJun 22 - Aug 26, 2018
Kona, Hawai'i [KOA]9:00 PM9:45 PM0224Except Tue/WedEff Aug 27, 2018
Ho'olehua, Moloka'i [MKK]6:20 AM6:50 AM0215Except Sun
Ho'olehua, Moloka'i [MKK]6:40 AM7:10 AM0225Daily
Ho'olehua, Moloka'i [MKK]7:35 AM8:05 AM0721Except Sun
Ho'olehua, Moloka'i [MKK]8:50 AM9:20 AM0203Daily
Ho'olehua, Moloka'i [MKK]10:10 AM10:40 AM0205Daily
Ho'olehua, Moloka'i [MKK]11:05 AM11:35 AM0725DailyJun 22 - Aug 26, 2018
Ho'olehua, Moloka'i [MKK]11:05 AM11:35 AM0725Except Tue/WedEff Aug 27, 2018
Ho'olehua, Moloka'i [MKK]1:00 PM1:30 PM0323Sat
Ho'olehua, Moloka'i [MKK]2:30 PM3:00 PM0719Sat/Sun
Ho'olehua, Moloka'i [MKK]2:40 PM3:10 PM0403Daily
Ho'olehua, Moloka'i [MKK]3:50 PM4:20 PM0739Daily
Ho'olehua, Moloka'i [MKK]5:55 PM6:25 PM0743Daily
Ho'olehua, Moloka'i [MKK]3:15 PM3:45 PM0747Fri/Sun
From Kamuela, Hawai’i [MUE] top
To
Depart
Arrive
Stops
Flight
Frequency
Validity
Honolulu, O'ahu [HNL]1:35 PM4:08 PM2403Daily
Kahului, Maui [OGG]6:30 AM7:15 AM0401Daily
Kahului, Maui [OGG]1:35 PM2:20 PM0403Daily
Ho'olehua, Moloka'i [MKK]1:35 PM3:10 PM1403Daily
From Kapalua, Maui [JHM] top
To
Depart
Arrive
Stops
Flight
Frequency
Validity
Honolulu, O'ahu [HNL]7:45 AM8:30 AM0525Except Sun
Honolulu, O'ahu [HNL]7:50 AM8:40 AM0501Daily
Honolulu, O'ahu [HNL]8:50 AM9:40 AM0503Daily
Honolulu, O'ahu [HNL]10:15 AM11:05 AM0505Daily
Honolulu, O'ahu [HNL]10:55 AM11:40 AM0507Daily
Honolulu, O'ahu [HNL]11:40 AM12:30 PM0511Except Sat
Honolulu, O'ahu [HNL]12:10 PM1:00 PM0509Daily
Honolulu, O'ahu [HNL]2:20 PM3:10 PM0527Daily
Honolulu, O'ahu [HNL]3:15 PM4:05 PM0515Daily
Honolulu, O'ahu [HNL]5:00 PM5:50 PM0521Daily
Honolulu, O'ahu [HNL]5:25 PM6:43 PM1715DailyJun 22 - Aug 26, 2018
Honolulu, O'ahu [HNL]5:25 PM6:43 PM1715Except Tue/WedEff Aug 27, 2018
Kona, Hawai'i [KOA]1:05 PM1:55 PM0512Daily
Kona, Hawai'i [KOA]5:05 PM5:55 PM0732Except Tue/Wed
Kona, Hawai'i [KOA]5:25 PM6:15 PM0732Tue/Wed
Ho'olehua, Moloka'i [MKK]5:25 PM5:50 PM0715DailyJun 22 - Aug 26, 2018
Ho'olehua, Moloka'i [MKK]5:25 PM5:50 PM0715Except Tue/WedEff Aug 27, 2018
From Kona, Hawaii [KOA] top
To
Depart
Arrive
Stops
Flight
Frequency
Validity
Hana, Maui [HNM]6:30 AM7:56 AM1721/204Daily
Hana, Maui [HNM]3:25 PM5:36 PM1741/722Daily
Honolulu, O'ahu [HNL]6:50 AM8:30 AM1525Except Sun
Honolulu, O'ahu [HNL]9:10 AM11:05 AM1505Sun
Honolulu, O'ahu [HNL]2:15 PM4:05 PM1515Daily
Honolulu, O'ahu [HNL]3:25 PM5:45 PM1741Daily
Honolulu, O'ahu [HNL]4:50 PM7:40 PM2743Except Fri/Sun
Kahului, Maui [OGG]6:30 AM7:15 AM0721Except Sun
Kahului, Maui [OGG]7:30 AM8:15 AM0723DailyJun 22 - Aug 26, 2018
Kahului, Maui [OGG]7:30 AM8:15 AM0723Mon/Thu/Fri/SatEff Aug 27, 2018
Kahului, Maui [OGG]8:05 AM8:50 AM0721Sun
Kahului, Maui [OGG]9:05 AM9:50 AM0727Daily
Kahului, Maui [OGG]9:55 AM10:40 AM0725DailyJun 22 - Aug 26, 2018
Kahului, Maui [OGG]9:55 AM10:40 AM0725Except Tue/WedEff Aug 27, 2018
Kahului, Maui [OGG]10:25 AM11:10 AM0733Daily
Kahului, Maui [OGG]11:15 AM12:00 NOON0735Daily
Kahului, Maui [OGG]12:35 PM1:20 PM0737Daily
Kahului, Maui [OGG]1:25 PM2:10 PM0719Daily
Kahului, Maui [OGG]1:50 PM2:35 PM0729DailyJun 22 - Aug 26, 2018
Kahului, Maui [OGG]1:50 PM2:35 PM0729Except Tue/WedEff Aug 27, 2018
Kahului, Maui [OGG]2:45 PM3:30 PM0739Daily
Kahului, Maui [OGG]3:25 PM4:10 PM0741Daily
Kahului, Maui [OGG]4:50 PM5:35 PM0743Daily
Kahului, Maui [OGG]5:35 PM6:20 PM0717Sun
Kahului, Maui [OGG]6:35 PM7:20 PM0749Daily
Kahului, Maui [OGG]7:30 PM8:20 PM0751Daily
Kapalua, Maui [JHM]6:50 AM7:35 AM0525Except Sun
Kapalua, Maui [JHM]9:10 AM10:00 AM0505Sun
Kapalua, Maui [JHM]2:15 PM3:05 PM0515Daily
Kapalua, Maui [JHM]4:00 PM4:50 PM0731DailyJun 22 - Aug 26, 2018
Kapalua, Maui [JHM]4:00 PM4:50 PM0731Except Tue/WedEff Aug 27, 2018
Ho'olehua, Moloka'i [MKK]6:30 AM8:05 AM1721Except Sun
Ho'olehua, Moloka'i [MKK]9:55 AM11:35 AM1725DailyJun 22 - Aug 26, 2018
Ho'olehua, Moloka'i [MKK]9:55 AM11:35 AM1725Except Tue/WedEff Aug 27, 2018
Ho'olehua, Moloka'i [MKK]2:45 PM4:20 PM1739Daily
Ho'olehua, Moloka'i [MKK]4:50 PM6:25 PM1743Daily
From Hana, Maui [HNM] top
To
Depart
Arrive
Stops
Flight
Frequency
Validity
Honolulu, O'ahu [HNL]8:10 AM10:13 AM2203Daily
Kahului, Maui [OGG]8:10 AM8:31 AM0203Daily
Kahului, Maui [OGG]5:46 PM6:07 PM0226Daily
Kona, Hawai'i [KOA]8:10 AM10:00 AM1203/726Daily
Kona, Hawai'i [KOA]5:46 PM7:15 PM1226Daily
Ho'olehua, Moloka'i [MKK]8:10 AM9:20 AM1203Daily
From Ho’olehua, Moloka’i [MKK] top
To
Depart
Arrive
Stops
Flight
Frequency
Validity
Honolulu, O'ahu [HNL]6:52 AM7:30 AM0201Except Sun
Honolulu, O'ahu [HNL]7:27 AM8:05 AM0225Daily
Honolulu, O'ahu [HNL]8:50 AM9:25 AM0303Daily
Honolulu, O'ahu [HNL]9:35 AM10:13 AM0203Daily
Honolulu, O'ahu [HNL]10:00 AM10:38 AM0209Daily
Honolulu, O'ahu [HNL]11:00 AM11:38 AM0205Daily
Honolulu, O'ahu [HNL]12:55 pm1:33 pm0229Daily
Honolulu, O'ahu [HNL]2:30 PM3:08 PM0211Daily
Honolulu, O'ahu [HNL]3:10 PM3:48 PM0325Except Sat/Sun
Honolulu, O'ahu [HNL]3:30 PM4:08 PM0403Daily
Honolulu, O'ahu [HNL]4:30 PM5:08 PM0219Daily
Honolulu, O'ahu [HNL]5:40 PM6:18 PM0327Except Sat/Sun
Honolulu, O'ahu [HNL]6:05 PM6:43 PM0715DailyJun 22 - Aug 26, 2018
Honolulu, O'ahu [HNL]6:05 PM6:43 PM0715Except Tue/WedEff Aug 27, 2018
Honolulu, O'ahu [HNL]6:30 PM7:10 PM0223Daily
Honolulu, O'ahu [HNL]7:00 PM7:40 PM0743Except Fri/Sun
Honolulu, O'ahu [HNL]7:05 PM7:45 PM0217Sun
Honolulu, O'ahu [HNL]8:30 PM9:10 PM0747Sun/Fri
Honolulu, O'ahu [HNL]8:40 PM9:20 PM0231Sun/Fri
Kahului, Maui [OGG]7:05 AM7:35 AM0720Except Sun
Kahului, Maui [OGG]8:25 AM8:55 AM0726Except Sun
Kahului, Maui [OGG]10:30 AM11:00 AM0322Sat
Kahului, Maui [OGG]11:00 AM11:30 AM0210Daily
Kahului, Maui [OGG]11:55 AM12:25 PM0744DailyJun 22 - Aug 26, 2018
Kahului, Maui [OGG]11:55 AM12:25 PM0744Except Tue/WedEff Aug 27, 2018
Kahului, Maui [OGG]1:15 PM1:45 PM0212Daily
Kahului, Maui [OGG]2:55 PM3:25 PM0740Daily
Kahului, Maui [OGG]4:20 PM4:50 PM0722Sat/Sun
Kahului, Maui [OGG]4:35 PM5:05 PM0742Daily
Kahului, Maui [OGG]5:30 PM6:00 PM0220Daily
Kahului, Maui [OGG]6:45 PM7:20 PM0748Sun/Fri
Kahului, Maui [OGG]7:10 PM7:45 PM0216Except Sun
Kahului, Maui [OGG]8:00 PM8:35 PM0224DailyJun 22 - Aug 26, 2018
Kahului, Maui [OGG]8:00 PM8:35 PM0224Except Tue/WedEff Aug 27, 2018
Kamuela, Hawai'i [MUE]11:25 AM1:00 PM1210Daily
Kamuela, Hawai'i [MUE]5:30 PM7:05 PM1220Daily
Kapalua, Maui [JHM]7:15 AM7:40 AM0500Daily
Kona, Hawai'i [KOA]7:05 AM8:45 AM1720Except Sun
Kona, Hawai'i [KOA]8:25 AM10:00 AM1726Except Sun
Kona, Hawai'i [KOA]11:55 AM1:30 PM1744DailyJun 22 - Aug 26, 2018
Kona, Hawai'i [KOA]11:55 AM1:30 PM1744Except Tue/WedEff Aug 27, 2018
Kona, Hawai'i [KOA]2:55 PM4:30 PM1740Daily
Kona, Hawai'i [KOA]4:35 PM6:10 PM1742Daily
Kona, Hawai'i [KOA]8:00 PM9:45 PM1224DailyJun 22 - Aug 26, 2018
Kona, Hawai'i [KOA]8:00 PM9:45 PM1224Except Tue/WedEff Aug 27, 2018

Flights and times are subject to change. All flights are operated by Mokulele Airlines.

Please refer to www.mokuleleairlines.com for the most updated schedules or call (808) 495-4188.